Resultaten consulschap Suriname worden zichtbaar

Opening Ziekenhuishotel en cardiologisch centrum


Resultaten consulschap Suriname worden zichtbaar Bij het academische ziekenhuis in Paramaribo, Suriname, is in februari een ziekenhuishotel geopend met 14 kamers voor familie van patiënten die van ver komen. Op dezelfde dag is ook een cardiologisch centrum voor kinderen geopend. Het geheel is gebaseerd op  het voorbeeld van de Nederlandse Ronald Mc Donald huizen. Beide projecten zijn gefinancierd met donaties van Nederlandse en Belgische particulieren. Gerard van den Tweel: "Ik ben blij dat we hieraan een steentje hebben kunnen bijdragen." 

Resultaten consulschap
De opening van het hotel en het cardiologisch centrum zijn de eerste zichtbare resultaten van het consulschap van Van den Tweel. Voor deze functie is hij vorig jaar voorgedragen door het Surinaamse bedrijfsleven. Van den Tweel richt zich voornamelijk op het bevorderen van de goede handelsbetrekkingen tussen Nederland en Suriname. Daarbij staan de belangen van de Surinaamse gemeenschap voorop. Van den Tweel: "Door mijn goede contacten met het Surinaamse bedrijfsleven en de autoriteiten is er al het nodige bereikt op het gebied van bosbouw, sociale woningbouw en recreatie." De komende maanden is Van den Tweel weer regelmatig met potentiële investeerders in Suriname om nieuwe projecten op te starten.