Gerard van den Tweel Honorair Consul van Suriname Kerk St Willebrord Cur Verlichting Grote Kerk

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Van den Tweel Groep streeft in haar bedrijfsvoering naar het optimale evenwicht tussen een gezonde economische benadering en een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het resultaat hiervan is een dynamisch en winstgevend bedrijf dat haar resultaat ruim deelt met anderen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen komt bij de Van den Tweel Groep onder andere tot uiting in:

-
Zorg voor de medewerkers
De Van den Tweel Groep vindt het belangrijk dat haar medewerkers zich thuis voelen in het bedrijf. Naast de prima arbeidsvoorwaarden is de betrokkenheid van de directie hoog en is er aandacht voor persoonlijke groei.

- Zorg voor de regio's rondom de vestigingen
De betrokkenheid met de regio's waarin de Van den Tweel Groep vestigingen heeft is groot. Dit uit zich in sponsoring van culturele activiteiten, sportclubs, evenementen en goede doelen en ook in actief lidmaatschap van winkeliers- en ondernemersverenigingen.

- Zorg voor de wereld
De Van den Tweel Groep voert in al haar gelederen een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. De winkels hebben een energiezuinige inrichting. In de horecalocaties zijn innovatieve technische oplossingen toegepast die het energiegebruik tot een minimum beperken. Naast de maatschappelijke betrokkenheid met Curacao, Aruba en Bonaire waar veel voor de regio's wordt gedaan is Gerard van den Tweel Honorair Consul van Suriname in Nederland. Hij is voor deze functie voorgedragen door het Surinaamse bedrijfsleven. Doel is om de handelsbetrekkingen tussen de landen te bevorderen, waarbij de belangen van de Surinaamse gemeenschap voorop staan. 

In 2018 is de Van den Tweel Foundation opgericht, de goededoelenstichting van den familie Van den Tweel. Zie voor meer informatie: www.vandentweelfoundation.nl.