Grootkruis Sint-Silvester voor Gerard van den Tweel

Grootkruis Sint-Silvester voor Gerard van den Tweel De stichting Viae Vitae heeft in 2003 in Noord-Sulawesi in Indonesië de bouw van een kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen mogelijk gemaakt. Het succes heeft ook een keerzijde. Door de goede verzorging en begeleiding van de kinderen in het kindertehuis leven zij langer en daardoor raakt dit kindertehuis, Sayap Kasih genaamd, langzaamaan vol. Daarom wil Viae Vitae een tweede tehuis bouwen voor de oudste kinderen die niet meer passen tussen de baby’s en de jongste kinderen. Om het tweede kinderhuis te realiseren is ongeveer 150.000 euro nodig.

Eén van de ambassadeurs van de stichting is Gerard van den Tweel en hij stelde zijn evenementencentrum Hart van Holland in Nijkerk ter beschikking voor een fundraisingavond. Ook nodigde hij samen met de stichting Viae Vitae een aantal van zijn relaties uit waaronder captains of industry, politici, wetenschappers en familie.

Na het openingswoord door het bestuurslid van Viae Vitae, Gerard Bakker, in het dagelijkse leven Voorzitter Raad van Bestuur van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), hield Generaal b.d. Peter van Uhm een boeiend betoog over vertrouwen en solidariteit. Blind vertrouwen in elkaar was zijn leidraad.

Daarna trad Gerard van den Tweel op als veilingmeester en hamerde binnen 20 minuten 45.000 euro bij elkaar voor drie veilingitems. Om de zaal op te zwepen bood hij driftig mee. Ook slaagde hij erin de opbrengst van de eerste steen, een van de veilingitems, te verdubbelen door niet alleen aan de laatste bieder te verkopen, maar ook aan de voorlaatste bieder. 

Tot ieders verrassing verscheen na de veiling Kardinaal Simonis op het podium. Simonis vroeg Van den Tweel met zijn vrouw Klasien op het podium te komen. Na een boeiende en vooral ook humoristische inleiding onderscheidde Simonis namens de paus Van den Tweel tot het  grootkruis in de orde van Sint-Silvester, waarna de kardinaal hem de versierselen omhing. Dit omdat hij zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor kerk en samenleving in met name Suriname en Curacao. Kardinaal Simonis omschreef Van den Tweel als een deler, een vrijwilliger in optima forma, met een ingebouwde antenne waaraan de samenleving behoefte heeft. Simonis betrok nadrukkelijk Klasien, de vrouw van Gerard in zijn dankwoord. Haar inbreng is van onschatbare waarde. Beide trotse zonen van Van den Tweel, Edward en George, waren ook aanwezig met hun partners. Zakenvrienden Bart van Kampen en Hans Schravenmade spraken Van den Tweel op geestige, maar warme wijze ze toe. Van den Tweel was erg onder de indruk van alle mooie woorden en nam als laatste de microfoon om iedereen hartelijk te bedanken.