Eerste exemplaar programma OVN voor Gerard van den Tweel

Eerste exemplaar programma OVN voor Gerard van den Tweel De voorzitter en oud-voorzitter van de Oranjevereniging Nijkerk (OVN), Marko en Margreet van der Zwaag, kwamen op donderdag 11 april 2013 op de koffie bij Gerard van den Tweel om hem het eerste exemplaar aan te bieden van het Programma voor Koninginnedag 2013. De Van den Tweel Groep heeft dit jaar de drukkosten van het programmaboekje voor haar rekening genomen. Het bestuur van de OVN kwam hem hiervoor bedanken.

Dit jaar is 30 april niet alleen Koninginnedag, maar ook de dag dat Koningin Beatrix afstand doet van de troon ten gunste van haar zoon Kroonprins Willem Alexander. Aangezien met het organiseren van deze speciale Koninginnedag meer kosten zijn gemoeid dan anders, wendde de Oranjevereniging zich enige tijd geleden tot Gerard van den Tweel met het verzoek of hij de drukkosten van het programmaboekje voor zijn rekening wilde nemen. Hij ging hiermee akkoord. Hierdoor werd de OVN in staat gesteld de inkomsten uit advertenties geheel aan te wenden voor de bekostiging van allerlei programmaonderdelen. Gerard van den Tweel: 'Het is een prachtig programma geworden en ik hoop dat de inwoners van Nijkerk zullen genieten van alle activiteiten die de OVN heeft georganiseerd onder een heerlijk oranjezonnetje, als het kan'.

Foto: P. Slofstra/Van den Tweel Groep