Een warme kerstavond in het Hart van Holland...

nu we de thermostaat in deze tijd wat lager moeten zetten.


Een warme kerstavond in het Hart van Holland... Zie het interview met Gerard van den Tweel in De Stad NIjkerk van 9 november 2022:

Een warme kerstavond voor mensen die het echt nodig hebben - StadNijkerk.nl Nieuws uit de regio Nijkerk

Opgave voor de kerstbijeenkomst kan via de genoemde instanties, o.a. Leger des Heils. Stichting Leergeld, Nijkerks Diaconaal Beraad, de Voedselbank, Humanitas, Sigma.