Albert Heijn Nijkerk krijgt Super Supermarkt Keurmerk

Albert Heijn Nijkerk krijgt Super Supermarkt Keurmerk Nijkerk, mei 2021 – Albert Heijn van den Tweel in Nijkerk is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Gerard van den Tweel is recent gecertificeerd. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.
 
Lokaal en duurzaam ondernemen
Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Van den Tweel en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. De grote winkel is gezellig met een hoog niveau winkelbeleving door een aantal onderscheidende aspecten, de sympathieke, maatschappelijke en sociaal betrokken ondernemer is op alle onderdelen een uithangbord voor de thema’s waar het keurmerk voor staat. Dit heeft o.a. mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.
 
Beoordelingscriteria
Albert Heijn van den Tweel in Nijkerk is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek.
Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk benadrukt dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Gerard van den Tweel is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.’
Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Albert Heijn van den Tweel in Nijkerk hebben ruim 240 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Noot voor de redactie: voor aanvullende informatie over SSK kunt u terecht bij Stichting SSK, Carline de Jong, tel: 0348 – 419771 of op www.supersupermarkt.nl